Algemeen schaatsverbod

Knokke-Heist heeft een nieuwe politieverordening ingevoerd over het ijsschaatsen. Voortaan is schaatsen en ijsrecreatie ten allen tijde en op alle publieke waterlopen verboden.
Vroeger was schaatsen in principe toegestaan en moest dit telkens verboden worden via een burgemeestersbesluit als de veiligheid niet gegarandeerd was.  
Nu wil het gemeentebestuur dat omdraaien en wordt schaatsen op alle Publieke waterlopen verboden, tenzij de burgemeester schriftelijke toestemming geeft hiervoor.
Hiermee wil Knokke-Heist voorbereid zijn op een stevige winterprik.
Het bestuur wil vooral vermijden dat mensen te vlug zouden beginnen schaatsen op plaatsen waar het ijs niet voldoende draagkracht heeft.
Pas als uit metingen van de brandweer blijkt dat het ijs voldoende dik is, zal de burgemeester ijsrecreatie per plaats toestaan.